NURIA LAGO. Abstracción Irreversible

Nuria escolle a pintura e a mente envía a man cara a superficie da obra con pouca deliberación, cando a artista ve a marca no papel, non hai nada que facer ao respecto. Neste tipo de abstracción irreversible, o tempo vai soamente nunha dirección, non hai volta atrás para facer correccións, e isto require unha entrega absoluta.

Comisariado: Elena Bangueses